Al BOP número 59, de 25 de març de 2013, s'ha publicat l'anunci de l’Ajuntament de Salt (Girona) sobre l'aprovació de les bases i de la convocatòria del procés de concessió de subvencions per a esportistes saltencs que participen en competicions d'alt nivell. Aquestes subvencions estan vinculades al "Programa C. Suport als programes municipals d'ajut a esportistes individuals gironins que participen en competicions esportives d'alt nivell" de la Diputació de Girona (BOP núm. 38, de 22 de febrer de 2013)
 
El termini per a la presentació de sol•licituds és de 20 dies naturals comptats a partir de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP.
 
Forma de presentació i requisits de les sol•licituds de subvenció:
 
1. Les sol•licituds de subvenció es formularan mitjançant el model d’instància general, degudament emplenada i signada per la persona o representant del peticionari, en la que es faran constar les dades necessàries per identificar al sol•licitant, així com les dades personals de qui actua en nom de la mateixa, fent constar l'import de la subvenció que es sol•licita.
 
2. Junt a la sol•licitud s’adjuntarà la documentació que s’especifica.
– Fotocòpia del DNI del sol•licitant
– Memòria esportiva de l’activitat esportiva del sol•licitant acompanyada, si s’escau, d’informació detallada en relació a les activitats de competició en les quals ha participat o ha de participar i reconeixements o mèrits obtinguts en la pràctica esportiva.
–  Certificat d’empadronament al municipi amb una antiguitat mínima de 2 anys.

3. La presentació de la sol•licitud de subvenció implica l’acceptació íntegra, per part del sol•licitant, del contingut d’aquestes bases. Amb la presentació de la sol•licitud l'interessat autoritza a l’ajuntament de Salt que comprovi d’ofici el compliment efectiu de les obligacions fiscals amb les hisendes públiques i amb la seguretat social.
 
Documentació adjunta:
• Anunci sobre l'aprovació de les bases i la convocatòria de les subvencions.
 Convocatòria i bases específiques.
• Model d'instància general.

CategorySin categoría

Us de cookies

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies