Esport Adaptat a l’Escola

El projecte Esport Adaptat a les Escoles (EAE) és una proposta educativa adreçada a col·legis i instituts que té com finalitat crear consciència i sensibilització envers l’esport adaptat. Amb la realització d’aquesta activitat pretenem que els/les alumnes coneguin que l’esport pot ser inclusiu per a tothom, sigui quina sigui la seva diversitat funcional.
Els objectius que configuraran tota la planificació i l’execució de l’esdeveniment, així com asseguraran la consecució de la finalitat són: que els/les participants, en acabar la jornada, puguin…

• En l’àmbit dels coneixements:
Conèixer les modalitats esportives adaptades que es presenten en la jornada, llurs materials específics i les diferències reglamentàries i organitzatives respecte a la modalitat convencional del mateix esport, quan s’escaigui.

• En l’àmbit de les habilitats:
Practicar les modalitats esportives dinamitzades, en situació real de joc, amb el corresponent material específic esportiu.

• En l’àmbit dels valors:
Sensibilitzar en la normalitat i la viabilitat de l’esport adaptat, així com emfatitzar amb els esportistes amb diversitat funcional sobre les dificultats i la capacitat de superació.

En el següent enllaç podeu trobar més informació sobre l’Esport Adaptat a l’Escola.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona