DOCUMENTS I ENLLAÇOS
FCDEF

El passat 10 de desembre del 2014 va entrar en vigor la “Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació publica i bon govern”.
Aquesta llei té un impacte notable sobre les organitzacions sense ànim de lucre, ja que obliga a acomplir determinades normatives en matèria de transparència i bon govern.
En aquesta secció es pot trobar documentació exigida per la Llei de Transparència.

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Documents i enllaços FCEDF

 • Comptes Anuals

  Comptes anuals, pressupostos anuals i informes d’auditoria externa

  Descarregar
 • Relleu a la presidència

  Signatura de la renúncia de Josep Giménez

  Descarregar

  Acta de la reunió de la Junta Directiva

  Descarregar
 • Memoria Esportiva

  Memoria Esportiva 2016-2017

  Descarregar
 • Política de Qualitat

  La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social que té personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment de les seves finalitats , que no tenen finalitat lucrativa .

  Fundada el 12 de novembre de 1969, té per objectius fonamentals la promoció , gestió i coordinació de la pràctica de les modalitats específiques i disciplines esportives reconegudes entre les persones amb discapacitat física dins l’àmbit de Catalunya .

  Mes informació
 • Estatuts de la Federació

  Estatuts de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física.

  Descarregar
 • Auditoria 2021

  Auditoria 2021 de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física.

  Descarregar
 • Auditoria 2020

  Auditoria 2020 de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física.

  Descarregar
 • Auditoria 2019

  Auditoria 2019 de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física.

  Descarregar
 • Auditoria 2018

  Auditoria 2018 de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física.

  Descarregar
 • Auditoria 2016

  Auditoria 2016 de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física.

  Descarregar
 • Codi ètic

  Codi Ètic de les associacions de Barcelona.

  Descarregar

  Certificat del Codi Ètic de les associacions de Barcelona.

  Descarregar