ESPORT ADAPTAT
FCDEF

La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment de les seves finalitats, les quals no són de caràcter lucratiu…

Va ser creada l’any 1969 de la mà de Joan Palau i Francàs, qui va fer possible que en un moment determinat a casa nostra i a tot l’estat, l’Esport de Persones amb discapacitat inicies la seva singladura, com a resposta a la necessitat d’un grup de persones per tal de poder practicar l’esport adaptat a llurs discapacitats de forma organitzada.

50è Aniversari FCEDF

La nostra entitat es va crear l’any 1969, fruit de la voluntat d’un grup de persones que volien practicar l’esport adaptat de forma organitzada. En aquest moment, l’entitat contemplava tots els tipus de discapacitat i es realitzaven totes les activitats des de la mateixa.

L’any 1990 es va disgregar l’entitat, passant a donar servei a les persones amb discapacitat física, únicament.

Durant aquesta etapa s’han viscut moments molt importants per a l’esport adaptat, com són els Jocs de Barcelona 1992, en què, per primera vegada, els nostres esportistes competirien a la mateixa seu que els esportistes olímpics i en els quals se li va donar una gran importància al nostre esport.

A partir d’aquí, s’ha anat professionalitzant cada vegada més, sent una de les pioneres pel que fa a nombre d’esportistes d’alt nivell.

A dia d’avui, la nostra entitat és una de les majors entitats d’esport adaptat federat a nivell estatal.

En commemoració del 50è aniversari vam realitzar un petit acte online (degut a la pandèmia de la Covid-19). En el següent enllaç es pot veure el petit homenatge que vam fer.

Junta Directiva

PRESIDENT:

Ricardo Moreno

e


VICEPRESIDENT 1er:

Sergi Campos

e


VICEPRESIDENTA 2a:

Anna Fillat

e


SECRETÀRIA:

Montse Gràcia

e


Vocal Asesor Pr. – Relac.Institucionals:

Josep Giménez

e

VOCAL:

Àngela Escudero

e


VOCAL:

Rafik Ed-Dahbi

e


VOCAL:

Carles Yepes

e


VOCAL:

Isidre Guix

e


VOCAL:

Marc Subiron

e


VOCAL:

Sarai Gascón

e

Equip Professional

Gerència

Vicenç Bretó

gerencia@esportadaptat.cat


Coordinació tècnica

Sara Gutiérrez

direcciotecnica@esportadaptat.cat


Secretaria Tècnica

Lídia Grañana

secretariatecnica@esportadaptat.cat


Direcció HospiSport

Silvia Dalmau

hospisport@esportadaptat.cat


Responsable Promoció i Escoles

Jose Manuel Patiño

info@esportadaptat.cat


Coordinador/a Girona

Maria Saez

girona@esportadaptat.cat


Coordinador/a Lleida

Sílvia Dalmau

lleida@esportadaptat.cat


Coordinador/a Tarragona

Alba Millán

tarragona@esportadaptat.cat


Comptabilitat

Liliane Bemtes

comptabilitat@esportadaptat.cat


Administració i llicències

Sandra Iglesias

administracio@esportadaptat.cat


Transport Adaptat

Ramón Iniesta

transport@esportadaptat.cat


Xofer

Obdulio Villegas

2


Responsable de premsa

Ivan Vila

premsa@esportadaptat.cat


Equip tècnic i monitors/res

 • Maria López. Escoles d’Iniciació.
 • José Manuel Patiño. Hospisport Barcelona i natació.
 • Alejandro Pla. Hospisport Manresa.
 • Silvia Dalmau. Hospisport Lleida.
 • Joan Llull. Hospisport Lleida.
 • Albert Lopez. Hospisport Lleida.
 • Maria Gómez. Hospisport Lleida.
 • Eduald Colea. Hospisport Lleida.
 • Cristina Fernandez. Hospisport Girona.
 • Natàlia Merchan. Hospisport Tarragona.
 • Alba Millán. Hospisport Tarragona.
 • Iris Garcia. Hospisport Terres de l’Ebre.
 • Victor Borja. Hospisport Terres de l’Ebre