Salutació del President

Fa uns pocs mesos, vareu reeditar la vostra confiança a l’equip que tinc l’honor i el goig de presidir perquè continuessim guiant el rumb de la nostra Federació.

En iniciar aquesta etapa  estaba en el nostre ànim recordar el nostre passat,   ja força dilatat, conmemorant d’alguna manera el primer mig segle transcorregut des de que l’Esport de  persones amb Discapacitat Física (alehores Deportes para Minusválidos – englobant totes i cadascuna dels diferents tipus de discapacitats -) fou reconegut oficialment com a tal a casa nostra,  iniciant-se així el que ha estat una imparable conquista dels drets de totes les persones, també en aquest camp i una remarcable carrera d’èxits en el pla social i, naturalment en l’esportiu. D’aquesta voluntat i per deixar constancia de l’efemèride han nascut els premios que duen la data del fet i que esperem fereu vostres, cada any. En el nostre pensament està però, la idea que recordant el passat i tots aquells que el feren i fereu possible, mirar endavant i assolir nous, majors  i  millors reptes.

La nostra Federació, germana gran de les que agrupen persones amb les diferents particularitats (mal dites discapacitats), desitja seguir sent un lloc de trobada per totes les persones que amb discapacitat física tinguin interés en l’esport i l’activitat física i poder donar resposta a les seves aspiracions en aquest camp, en el terreny competitiu o de lleure.

La Iniciació, la Promoció, la Tecnificació, la Adaptació de noves modalitats, la Competició, l’Activitat Física i l’Alt Rendiment, segueixen sent els eixos principals i la nostra essència vital.

Volem i desitgem la Inclusió de les persones amb discapacitat física a l’esport i l’esport a les persones amb discapacitat amb plena normalitat i que aquesta Inclusió cali de manera profunda a la societat i que la societat vegi en nosaltres, en les nostres activitats, una oportunitat per normalitzar plenament a tos els seus membres, en la vessant esportiva, siguin quines siguin les seves peculiaritats i capacitats.

En aquesta tasca us necessitem a tots el quins formeu part d’aquesta Federació: Clubs, Esportistes, Tècnics, Auxiliars, Jutges i Àrbitres i Col·laboradors de tota mena, perquè seguiu amb  el vostre inestimable treball, les vostres, i nostres, il·lusions i no em cap cap dubte de que plegats avançarem fermament vers aquests objectius.

L’equip de Professionals de la Federació, i el seu treball del dia a dia i l’equip Directiu que presideixo, no ho dubteu, ens entregarem amb cos i ànima per acompañar-vos en aquesta finalitat.

Reitero les gràcies per la vostra confiança, us demano disculpes pels errors que, com humans, haguem comés i/o poguem cometre i reitero la meva promesa que lluitaré al màxim de les meves forces per no defraudar-vos.

A tots i totes, una forta i sincera abraçada.