Qui som?

La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment de les seves finalitats, les quals no són de caràcter lucratiu.

Va ser creada l’any 1969 de la mà de Joan Palau i Francàs, qui va fer possible que en un moment determinat a casa nostra i a tot l’estat, l’Esport de Persones amb discapacitat inicies la seva singladura, com a resposta a la necessitat d’un grup de persones per tal de poder practicar l’esport adaptat a llurs discapacitats de forma organitzada.

L’objectiu prioritari de la Federació és desenvolupar projectes i estratègies per treballar la normalització de les persones amb discapacitats físiques mitjançant l’esport.

És l’entitat encarregada de la promoció, gestió i coordinació de la pràctica de les modalitats específiques i disciplines esportives reconegudes entre persones amb discapacitat física dins de l’àmbit de Catalunya.

Les associacions, clubs, agrupacions esportives, esportistes, usuaris, jutges, arbitres i tècnics que la componen són la seva raó de ser, motiu pel que no només ha d’atendre i satisfer les seves necessitats sinó que ha de ser capaç d’avançar-se a les expectatives dels seus membres mitjançant un contacte permanent que permeti avaluar la percepció que tenen ells sobre les seves activitats.

Estem treballant i dedicant molts esforços per a sensibilitzar als mitjans de comunicació i a entitats públiques i privades procurant arribar al major nombre de població mostrant les aptituds del nostre col·lectiu.

Des de la FCEDF volem promocionar i impulsar activitats com a eina d’integració de les persones que tinguin alguna discapacitat, en els diferents àmbits, com la rehabilitació, iniciació a l’esport, competició i alt nivell i altres activitats.

MISSIÓ

Promocionar, gestionar i coordinar la practica esportiva adaptada per a persones amb discapacitat física a Catalunya. Així mateix, fomentar la integració a la societat mitjançant l’esport adaptat i l’activitat física (competició, promoció, oci i lleure,…) i aplicar les adaptacions necessàries per a que totes les persones amb discapacitat física puguin accedir a l’esport adaptat, així com a les instal·lacions esportives, gràcies al servei de transport adaptat.

VISIÓ

Convertir-se en l’entitat d’esport adaptat de referència per a les persones amb discapacitat física, on puguin realitzar qualsevol tipus d’esport o activitat física, degudament adaptada, centrant-se bàsicament en la vessant esportiva, saludable i lúdica, cercant la col·laboració d’altres entitats de caràcter esportiu i social a fi de que l’esport per a persones amb discapacitat esdevingui totalment inclusiu.

El lema d’aquesta federació és “SI VOLS POTS”  – “SUPER ALAS”

Per aconseguir-ho, comptem amb la participació de tots els membres i desenvolupem els programes adequats, com: Hospi-Sport (programa d’activitat física saludable), Escoles d’Iniciació, PSD (divulgació i sensibilització), Jornades de difusió, formació, etc.

VALORS

Els valors de la FCEDF són:

Professionalitat i dedicació. El nostre personal esta qualificat i gaudeix amb la seva feina.

Tracte igualitari (homes i dones i entre les persones que viuen fora dels grans nuclis). Tots els usuaris són tractats per igual.

Inclusió i integració. La inclusió de les persones amb discapacitat dins de la societat és un dels nostres principals valors.

Consens i transparència. Qualsevol persona que lo desitgi pot apropar-se a la entitat i sol·licitar informació.

Sensibilització. Sensibilitzar a la societat en general.

Esforç i superació (SUPER ALAS).  Els nostres esportistes aconsegueixen lo que es proposen gràcies al seu esforç. Són valors que es contagien a la organització.

Innovació. Trobar noves vies per tal d’aconseguir millors resultats.

Treball cooperatiu amb altres entitats. Treballem conjuntament amb diverses entitats, per a promoure les nostres activitats.

Treball en equipo. Gràcies a ell, aconseguim tots els nostres objectius.

Proporcionar i facilitar l’accés a l’esport adaptat a totes las persones amb discapacitat física (facilitant recursos materials, humans, instal·lacions esportives,…).

Vocació de progressió constant dels serveis que oferim i de la seva qualitat.

Voluntariat.
Segell compromís excel·lència europea 200+ pel seu sistema de gestió (certificat nº CEG/RE02/0067/11)
Entidad adherida al Codi etic de les associacions de Barcelona