Assemblea

Convocatòria d’assemblea general ordinària

Data: dimarts 25 de juny de 2024
Hora: 18:00 h primera convocatoria i 18:30 h segona convocatoria
Lloc: Torre Jussana, Avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer, 30. 08035 – Barcelona.

O R D R E  D E L  D I A

 1. Salutació del president
  2. Recompte d’assistents i designació dels 2 interventors
  3. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  4. Ratificació de la renovació de càrrecs de la junta directiva
  5. Liquidació económica de l’exercici 2023
  6. Presentació del pressupost de l’exercici 2024
  7. Informe d’actuacions de l’exercici 2023
  8. Proposta d’activitats per l’any 2024
  9. Informació sobre la relació amb altres federacions d’esport adaptat
  10. Propostes dels assembleistes
  11. Precs i preguntes

Al final de l’Assemblea, es farà l’acte del lliurament dels premis 12 de Novembre corresponent a l’any 2023.

José Ricardo Moreno
President