DOCUMENTS I ENLLAÇOS
FCDEF

El passat 10 de desembre del 2014 va entrar en vigor la “Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació publica i bon govern”.
Aquesta llei té un impacte notable sobre les organitzacions sense ànim de lucre, ja que obliga a acomplir determinades normatives en matèria de transparència i bon govern.
En aquesta secció es pot trobar documentació exigida per la Llei de Transparència.

Documents i enllaços FCEDF

 • Comptes Anuals

  Comptes anuals, pressupostos anuals i informes d’auditoria externa

  Descarregar
 • Memoria Esportiva

  Memoria Esportiva 2009 2010

  Descarregar
 • Política de Qualitat

  La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social que té personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment de les seves finalitats , que no tenen finalitat lucrativa .

  Fundada el 12 de novembre de 1969, té per objectius fonamentals la promoció , gestió i coordinació de la pràctica de les modalitats específiques i disciplines esportives reconegudes entre les persones amb discapacitat física dins l’àmbit de Catalunya .

  Mes informació